DataMail

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Data Xgen Technologies Pvt Ltd.

Station Road, Durgapura, Jaipur-18 Rajasthan (INDIA)
Tel No: +91-141-2554970, 71
Fax: +91-141-2554972
Email Address : Support@datamail.in

ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಜೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ದುರ್ಗಾಪುರ,
ಜೈಪುರ -18 ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಭಾರತ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91-141-2554970, 71
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-141-2554972
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ಬೆಂಬಲ@ಡೇಟಾಮೇಲ್.ಭಾರತRadio